Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1683 - 1688 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Dispositionsförändring 1750 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Albrecht, Jacob ( 1715 - 1759)
Ombyggd och omdisponerad 1867 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Röver, Johann Hinrich ( 1812-01-02 - 1895)
Dispositionsförändring 1886 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Röver, Carl Johann Heinrich ( 1851-12-20 - 1929-03-27)
Ombyggd och restaurerad 1926 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Kemper, Karl ( 1880 - 1956)
Dispositionsförändring 1938 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Ott, Paul ( 1903-08-23 - 1991-10-28)
Ombyggd 1950 - 1951 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Beckerath, Rudolf von ( 1907-02-19 - 1976-11-22)
Ombyggd 1978 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Ott, Paul ( 1903-08-23 - 1991-10-28)
Inventering 2013 Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Hamburg-Neuenfelde, Kirche St. Pankratius
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rückpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 4' (P) 1688
Gedackt 8' 1688
Quintadena 8' 1938
Blockflöte 4' 1688
Quintflöte 3' (?)
Octave 2' (?)
Sifflöte 1 1/3' (?)
Sesquialter II  (?)
Tertian II  1938
Scharf IV-VI  1938
Krummhorn 8' 1938
 
Hauptwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 8' (P) 1688
Quintadena 16' 1688
Rohrflöte 8' 1688
Octave 4' 1688
Spitzflöte 4' 1688
Nasat 3' 1688
Octave 2' 1688
Spielflöte 2' 1688
Rauschpfeife II  1688
Mixtur V-VI  1938
Cimbel III  1938
Trompete 8' 1688/?
Vox humana 8' 1951
 
Pedal CDE - d1 (25 keys)
Principal 16' (P ab F) 1688
Octave 8' 1688
Octave 4' 1688
Flöte 4' 1688
Nachthorn 2' 19. Jh.
Rauschpfeife II  1688/1926
Mixtur 1938
Posaune 16' 1938
Trompete 8' 1938
Cornet 2' 1938
 
Koppel & kombinationer info: Schiebekoppel/shove coupler HW/RP
Subsemitoner: nej
Temperering: [Approximately equal]
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info: a1 = 496 Hz bei/at 15°C
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Tremulant auf das ganze Werk, 2 Zimbelsterne
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: