Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1686 - 1687 Hamburg-Bergstedt, Kirche St. Maria und Wilhadus Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Dispositionsförändring 1750 <--> 1950 Hamburg-Bergstedt, Kirche St. Maria und Wilhadus [??], ( - )
Restaurerad 1961 Hamburg-Bergstedt, Kirche St. Maria und Wilhadus Grollmann, Franz (fl. 1958 - fl. 1977)
Inventering 2013 Hamburg-Bergstedt, Kirche St. Maria und Wilhadus Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Hamburg-Bergstedt, Kirche St. Maria und Wilhadus
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual CDE (lang) - c3 (47 keys)
Principal 4' B/D (Prospekt) 1961
Gedackt 8' B/D 1687
Blockflöte 4' 1687
Octave 2' 1687
Quinte 1 1/3' 1961
Mixtur III  1961
Zimbel II  1961
Regal 8' 1961
 
Subsemitoner: nej
Temperering: [Equal]
Tonhöjd: a1 ? 440 Hz
Antal manualer: 1
Typ av pedal: --
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: