Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1598 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Wilde, Antonius (fl. 1587 - ca 1618)
Dispositionsförändring 1657 <--> 1678 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Brunner, Tobias ( 1602 - ca 1654)
Ny orgel, med äldre material 1682 - 1683 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Dispositionsförändring 1746 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Albrecht, Jacob ( 1715 - 1759)
Ombyggd 1960 - 1961 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Emil Hammer Orgelbau, ( 1904 - )
Rekonstruerad 1981 - 1982 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Ahrend, Jürgen ( 1930-04-28 - )
Inventering 2013 Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior Edskes / Vogel, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Lüdingworth, Kirche St. Jacobus Maior
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rückpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 4' (P) 1683/1982
Gedackt 8' 1598
Spitzfloit 4' 1683
Octava 4' 1683
Waldfloit 2' 1683
Sifflit 1 1/3' 1683
Sexquialtera II  1683
Terzian II  1683
Scharff IV-VI  1683
Dulcian 16' 1683/1982
 
Oberwerck CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 8' (P) 1598
Quintadene 16' 1598/1683
Rohrfloit 8' 1598
Octave 4' 1598
Hohlfloit 4' 1598
Nahsat 3' 1598
Octave 2' 1598
Rauschpfeife II  1598/1683
Mixtur 1598/1683
Zimbel III  1982
Trommette 8' 1598
 
Brustpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Gedacktes 4' 1598
Quintfloit 3' (ab c1) 1598
Octave 2' 1598/1683
Scharff III  1683
Regal 8' 1598
 
Pedal CD - c1, d1 (25 keys)
Principal 8' (P) 1683
Untersatz 16' 1598
Octava 4' 1598
Nachthorn 2' 1982
Rauschpfeife II  1598
Mixtur 1982
Posaune 16' 1683
Trommett 8' 1598
Cornet 2' 1982
 
Koppel & kombinationer info: BP/OW
Subsemitoner: nej
Temperering: Medelton
Tonhöjd: Korton
Antal manualer: 3
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Cimbelstern Vogelgesang
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: