Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, med äldre material 1679 - 1680 Hamburg, Klosterkirche St. Johannis Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Flyttad och renoverad 1816 Cappel, Kirche St. Peter und Paul Wilhelmy, Georg Wilhelm ( 1748 - 1806-03)
Dispositionsförändring 1816 <--> 1938 Cappel, Kirche St. Peter und Paul [unbekannt/unknown], ( - )
Restaurerad 1939 Cappel, Kirche St. Peter und Paul Ott, Paul ( 1903-08-23 - 1991-10-28)
Restaurerad 1976 - 1977 Cappel, Kirche St. Peter und Paul Rudolf von Beckerath Orgelbau GmbH, ( 1976 - )
Inventering 2013 Cappel, Kirche St. Peter und Paul Edskes / Vogel, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Cappel, Kirche St. Peter und Paul
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rückpositiv CDE - c3 (47 keys)
Principal 4' 1680
Gedact 8' <1680
Quintadena 8' 1680
Floit 4' 1680
Octava 2' 1680
Siffloit 1 1/3' 1680
Sesquialtera II  1680
Tertian II  1680
Scharff IV-VI  1680
Dulcian 16' 1680
 
Hauptwerk CDE - c3 (47 keys)
Principal 8' 1680
Quintadena 16' <1680
Hollfloit 8' <1680
Octava 4' <1680
Spitzfloit 4' 1680
Nasat 3' <1680
Gemshorn 2' <1680
Rauschpfeife II  1680
Mixtur V-VI  1680
Cimbel III  1680/1977
Trompet 8' <1680
 
Pedal CD - d1 (26 keys)
Untersatz 16' <1680
Octava 8' <1680
Octava 4' 1680
Nachthorn 2' 1680
Rauschpfeife II  1680
Mixtur IV-VI  1680
Posaun 16' 1680
Trompet 8' 1680
Cornet 2' 1680/1977
 
Koppel & kombinationer info: Manualkoppel außer Funktion/Manual coupler out of use
Subsemitoner: nej
Temperering: [Equal]
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info: gs1 = 435 Hz
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Tremulant Cimbelstern
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: