Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1668 - 1673 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Hus, Berendt (ca 1610 - 1676-02)
Dispositionsförändring 1688 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Ombyggd 1781 <--> 1782 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Wilhelmy, Georg Wilhelm ( 1748 - 1806-03)
Ombyggd 1870 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Röver, Johann Hinrich ( 1812-01-02 - 1895)
Dispositionsförändring ? 1916 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Röver, Carl Johann Heinrich ( 1851-12-20 - 1929-03-27)
Ombyggd 1948 - 1949 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Ott, Paul ( 1903-08-23 - 1991-10-28)
Rekonstruerad 1972 - 1975 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Ahrend, Jürgen ( 1930-04-28 - )
Inventering 2013 Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani Edskes / Vogel, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Stade, Kirche St. Cosmae und Damiani
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rückpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 8' (P ab F) 1673
Quintadena 8' 1673
Rohrflöt 8' 1673/1975
Octav 4' 1673
Wald Flöt 2' 1673
Sieflöt 1 1/3' 1975
Sesquialter II  1975
Scharff 1975
Dulcian 16' 1673
Trechter Regal 8' 1673
 
Hauptwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 16' (P ab F) 1975
Quintadena 16' 1673
Octav 8' 1673
Gedackt 8' 1673
Octav 4' 1673
Rohr Flöt 4' 1688
Nassat 3' 1673
Octav 2' 1673
Mixtur VI  1673/1975
Cimbel III  1975
Trommet 16' 1688
Trommet 8' 1673
 
Brustwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Gedackt 8' (H) 1673
Quer Flöt 8' (H, ab c1 ) 1673
Flöt 4' (H) 1673
Octav 2' 1673
Tertia 1 3/5' 1673
Nassat Quint 1 1/2' 1673/1975
Sedetz 1' 1673/1975
Scharff III  1673/1975
Krumphorn 8' 1688
Schalmey 4' 1688/1975
 
Pedal CDE - d1
Principal 16' (P) 1673/1975
Sub-Bass 16' 1673/1975
Octav 8' 1673
Octav 4' 1673
Nachthorn 1' 1673
Mixtur V-VI  1673
Posaun 16' 1673
Dulcian 16' 1975
Trommet 8' 1673
Cornet 2' 1975
 
Koppel & kombinationer info: Schiebekoppel/Shove coupler Bw/Ow
Subsemitoner: nej
Temperering: [Modified meantone]
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info: g1=446 Hz
Antal manualer: 3
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Glockenspiel(vom OW aus spielbar) Tremulant (general)
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: